Tilbudskurv
  produkter i kurven

Behandlinger

Her kan du lese litt om fysioterapi, kiropraktikk og osteopati.

Generell fysioterapi
- opptrening etter skader
- mobilisering
- balanse- og styrketrening
- kroniske lidelser som leddgikt, M.S, parkinsom m.m
- lavterskeltrening
- slyngeterapi


Les mer om generell fysioterapi på www.fysio.no

Psykomotorisk fysioterapi
Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp. Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv. Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over lengre tid og gi smertetilstander i muskel, skjelett og sener. Livsbelastninger, stress, traumatiske opplevelser og vedvarende belastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse. Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp. 

Følelsene leves i kroppen ... vi holder pusten, biter tennene sammen og svelger klumpen i halsen, mens hjertet dunker i brystet.

 Behandlingen tilbys til:

  • -  barn, ungdom og voksne 
  • -  de som har smertetilstander i muskulatur som kan ha vedvart over tid 
  • -  de som plages av anspenthet 
  • -  de som har plager relatert til pust 
  • -  de som har angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer eller ulike tretthetstilstander 
  • -  de som ønsker å forebygge kroppslige plager i forbindelse med arbeid/skole og i sosiale relasjoner 

    Les mer på www.fysio.no
     

Trykkbølge behandling og elektroterapi
Elektroterapi, opprinnelig behandling av sykdommer ved direkte stimulering av kroppen med elektrisk strøm. Brukes nå primært i fysikalsk terapi for spesifikk stimulering av muskelgrupper samt ved enkelte nevromuskulære sykdommer. Et utvendig elektrisk støt vil få en muskelfiber til å trekke seg sammen, og dette kan utnyttes både diagnostisk og til behandling.

Ultralydbehandling er en behandlingsform der man bruker ultralyd med høyere energi enn man bruker for billeddiagnostikk. Energien i form av bølger omdannes til varmeenergi i vevet som behandles.

Sjokkbølgebehandling: De siste årene har det blitt mer og mer vanlig med bruk av sjokkbølger som en del av fysioterapi-behandling. Sjokkbølgene blir dosert i en så godt som smertefri frekvens, som samtidig påvirker vevet så dypt at det kan gi effekt. Slik behandling brukes bl.a. for senelidelser som akillestenopati, plantar fasciit og tennisalbue.

Klassisk kinesisk akupunktur
Ordet akupunktur kommer av de latinske ordene acus, som betyr nål/spiss, og punktur, som betyr punktere/stikke. Kineserne kaller det Zhen Jiu som betyr nåling og varming. Akupunktur har eksistert som behandlingsmetode i over 2000 år.

En akupunktør slik Akupunkturforeningen definerer det, er en person som har bestått eksamen fra utdanningsinstitusjon som bygger sin undervisning på de teoretiske og filosofiske rammene av tradisjonell kinesisk medisin, jfr. Rammekrav for akupunktører, og kan dokumentere minimum 240 studiepoeng, hvorav minimum 120 studiepoeng er akupunkturfag og 90 studiepoeng medisinske fag.

Les mer om akupunktur på www.akupunktur.no

Dry nedling/ triggerpunktbehandling med nåler
Triggerpunkter kan være hovedkilden til smerter hos 35-80% av pasienter som oppsøker primærhelsetjenesten på grunn av smerte.

Årsaker til triggerpunkter:
- Akutt overbelastning av en muskel
- Dårlig  bevegelighet i ryggraden, eller annen leddproblematikk
- Trekk/kulde
- Stress
- Feil ergonomisk sittestilling på jobb

Hva er triggerpunkter:
Et triggerpunkt er et hyperirritabelt punkt (muskelknute) i muskelen som gir smerteutstråling. Et eksempel på dette er isjas smerte som kommer fra triggerpunkter i setemuskulaturen (falsk isjas).

Behandling av triggerpunkter med nåler (Dry needling):
Brukes i behandling av triggerpunkter med nåler. Nålen blir satt inn i en muskulatur hvor målet er å løsne de stramme båndene.

Triggerpunktene kjennes ut som knuter eller kuler i et stramt bånd i muskulaturen. De kjennetegnes ved at de er ømme og gir samtidig utstrålende smerte.

Med en akupunktur-nål utlades spenningen i punktet og knuten forsvinner. Nålene tas oftest ut etter hvert som hvert punkt er ferdig behandlet, men de kan også bli stående under nål-behandlingen.

Kiropraktikk
Kiropraktikk omfatter diagnostikk, behandling og forebyggelse av lidelser i nerve-muskel-skjelett-systemet.

Kiropraktikk som behandlingsmetode har som hovedmålsetting å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem når feilfunksjoner har oppstått.

En kiropraktor er offentlig godkjent og fungerer som primærkontakt. Dette innebærer at du som pasient kan komme direkte til oss uten legehenvisning, og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av dine nerve-, muskel- og skjelettplager.

Første konsultasjon hos kiropraktor
- Vi foretar en grundig sykdomshistorie
- Vi utfører en klinisk undersøkelse for å analysere din kroppsholdning, bygning, muskulatur og bevegelsesmønster
- Vi utfører en generell nevrologisk undersøkelse av bl.a. reflekser og muskelkraft
- Du får behandling hvis resultatet tilsier det
-  Du vil få en forklaring på problemet, hvor lang tid det kan ta samt råd om hva du selv kan gjøre for å oppnå best mulig resultat. 

Henvisning 
En viktig del av primærkontaktrollen er samhandling med andre helseaktører. I de tilfellene du har behov for annen vurdering, kan kiropraktor henvise til spesialist. Tett dialog med din fastlege er nødvendig i noen tilfeller, dersom du tillater dette. Ved behov kan kiropraktor sykemelde i opptil 12 uker. 

Tilrettelegging på arbeidsplassen
I de tilfellene arbeidsplassen er med på å forsterke dine nerve-, muskel- og skjelettplager, får du hjelp med forebyggende råd og tilrettelegging slik at du fungerer best mulig på jobb. 

For mer informasjon om kiropraktikk, les mer på www.amkiropraktikk.com

 
 
KONTAKTINFO

Manglerud Fysikalske Institutt DA

Ryensvingen 5, 5 etg
0680 Oslo
Norge

 

Tlf: +47 22 26 75 70

E-post: post@mfy.no

Org. nr: 971436603